Gebruiksvoorwaarden

Auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, valt onder het auteursrecht als een collectief werk onder de Verenigde Staten en andere auteursrechtwetten en is eigendom van nl.growpackage.com. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan nl.growpackage.com. Copyright 2011, nl.growpackage.com ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend om delen van deze website elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij nl.growpackage.com of nl.growpackage.com-producten te kopen. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de site uitsluitend voor uw eigen niet-commerciële gebruik weergeven of een bestelling plaatsen bij nl.growpackage, onder voorbehoud van uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal. .com of om nl.growpackage.com producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of overdracht van de inhoud van deze site is ten strengste verboden tenzij toegestaan ​​door nl.growpackage.com. U stemt er verder mee in geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die van de site zijn gedownload.

 

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van nl.growpackage.com die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van nl.growpackage.com

Typografische fouten

Alle productprijzen, productafbeeldingen en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. nl.growpackage.com doet zijn best om nauwkeurig te zijn, maar soms kunnen er administratieve of andere fouten optreden. In het geval dat een nl.growpackage.com-product ten onrechte wordt vermeld tegen een onjuiste prijs, behoudt nl.growpackage.com zich het recht voor om bestellingen voor producten met de verkeerde prijs te weigeren of te annuleren. nl.growpackage.com behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard in rekening is gebracht. Als er al kosten in rekening zijn gebracht op uw creditcard en uw bestelling is geannuleerd, zal nl.growpackage.com een creditering op uw creditcardaccount uitvoeren voor het bedrag van de onjuiste prijs. 

 

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door gebruik van obsceen of grof taalgebruik, is ten strengste verboden. Het nabootsen van anderen, inclusief een nl.growpackage.com of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. U mag geen inhoud op de site uploaden, verspreiden of anderszins publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op privacy of publiciteitsrechten is, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, overtreden de rechten van een partij of die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden of lid te worden van een andere commerciële online service of andere organisatie.

 

Orderacceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Voor uw gemak worden de kosten in rekening gebracht bij het bestellen en wordt uw bestelling verzonden binnen de tijd die wordt vermeld op de productspecifieke pagina of vermeld in het gedeelte "Verzendbeleid" van de website. Als uw bestelling niet binnen 24 uur kan worden verzonden, houden we uw geld vast als aanbetaling op de goederen totdat het product wordt verzonden. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudepreventie. We kunnen ook aanvullende verificaties of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat de betaling is ontvangen, zullen we een creditering uitvoeren via de in rekening gebrachte betaalmethode voor het bedrag van de betaling.

 

Deelname Disclaimer

nl.growpackage.com beoordeelt niet en kan niet alle communicatie en materialen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te distribueren, nl.growpackage.com slechts fungeert als een passief kanaal voor een dergelijke distributie en geen verplichting of aansprakelijkheid aangaat met betrekking tot inhoud of activiteiten. op de site. nl.growpackage.com behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materialen waarvan zij vaststelt dat deze (a) beledigend, lasterlijk, illegaal of obsceen zijn, (b) frauduleus, misleidend of misleidend, (c) te blokkeren of te verwijderen een auteursrecht, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) aanstootgevend of anderszins onacceptabel voor nl.growpackage.com naar eigen goeddunken.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan nl.growpackage.com linken naar sites die door derden worden beheerd. Zelfs als de derde partij is aangesloten bij nl.growpackage.com, heeft nl.growpackage.com echter geen controle over deze gekoppelde sites, die allemaal gescheiden privacy- en gegevensverzamelingsmethoden hebben, onafhankelijk van nl.growpackage.com. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin probeert nl.growpackage.com de integriteit van zijn website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt ​​daarom om feedback over niet alleen zijn eigen site, maar ook naar de site waarnaar hij linkt (inclusief als een specifieke link niet werk).