Privacyverklaring

PRIVACYBELEID


We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, toegankelijk via https://www.ecofarm.nl/

DEFINITIES

 • Service
Service is de https://www.ecofarm.nl/ website beheerd door ECO Farm the Netherlands B.V.
 • Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een levende persoon die kunnen worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die we in ons bezit hebben of waarschijnlijk in ons bezit zullen krijgen).
 • Gebruiksgegevens
Gebruikersgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Data Controller
Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeen met andere personen) het doel waarvoor en de manier waarop persoonlijke gegevens worden of worden verwerkt, bepaalt.

Voor de toepassing van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
 • Data Processors (or Dienstverleners)
Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder.

We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Data Subject (of Gebruiker)
Gegevenssubject is elke levende persoon die onze service gebruikt en het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonlijke gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe toegang tot de Service wordt verkregen en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina's, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Locatie gegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ('Locatiegegevens'). We gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen via onze apparaatinstellingen.

Tracking & Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Andere volgtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service uit te voeren.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

 

Gebruik van gegevens

ECO Farm Canada Inc. gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te bieden en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest om dit te doen
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te controleren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de rechtsgrondslag van ECO Farm the Netherlands B.V. voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

ECO Farm the Netherlands B.V. kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U hebt ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet overschreven door uw rechten
 • Voor betalingsverwerking
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

ECO Farm the Netherlands B.V. bewaart uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsmaatregelen af te dwingen.

ECO Farm the Netherlands B.V. bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te verbeteren of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

Gegevensoverdracht

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgebracht naar en worden bewaard op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of een ander rechtsgebied bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Europe bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar European overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

ECO Farm the Netherlands B.V. neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land tenzij er voldoende controles zijn inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan ECO Farm the Netherlands B.V. worden verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

ECO Farm the Netherlands B.V. kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van ECO Farm the Netherlands B.V. te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid met betrekking tot "Do Not Track" -signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

We ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Niet volgen is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. ECO Farm Canada Inc. streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u op de hoogte wilt blijven van welke persoonlijke gegevens we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of om verwijdering vragen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken wanneer ECO Farm Canada Inc. afhankelijk was van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.


Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service ("Serviceproviders") te faciliteren, de Service namens ons te verlenen, Servicegerelateerde services te verlenen of ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Remarketing op basis van gedrag

ECO Farm Canada Inc. maakt gebruik van remarketingdiensten om op u te adverteren op websites van derden nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Google-advertenties (AdWords)


Google Ads (AdWords) remarketing service wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Network-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google beveelt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - te installeren voor uw webbrowser. Opt-out Browser Add-on voor Google Analytics biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 • Bing-advertenties Remarketing


Bing Ads-remarketingservice wordt aangeboden door Microsoft Inc.

U kunt zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van Bing Ads door hun instructies te volgen: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het beleid van Microsoft op hun Privacybeleid-pagina: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

 • Facebook


Facebook remarketing service wordt aangeboden door Facebook Inc.

U kunt meer leren over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties van de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance van Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of meld u af met de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor betalingsverwerking (bijv. Betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt, wiens gebruik van uw persoonlijke gegevens onder hun Privacybeleid valt. Deze betalingsprocessors houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een samenwerking tussen merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige afhandeling van betalingsinformatie.

De betalingsprocessors waarmee we werken zijn:

 • PayPal / Braintree


Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar ('Kinderen').

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we vaststellen dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze Service laten weten, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Neem contact met ons op als u vragen hebt over dit privacybeleid.